Bygninger i gule bobler er bygg som brukes av Fjellsenteret. Røde bobler indikerer bygg som er i for dårlig stand til å kunne brukes. Trykk på en boble for mer info om husene.


Det er et håp og et ønske at alle husene en dag skal kunne brukes til virksomhet. Ta gjerne kontakt for mer info.

"Overstigeren" var opprinnelig bolig for bestyrer i gruvesamfunnet. Denne inneholder nå 2 leiligheter med 7-8 sengeplasser i hver leilighet. Det er to soverom i hver etasje, store stuer samt kjøkken og bad.


Leilighetene har felles inngang.

"Hjemmet" inneholder 4 like leiligheter med egen inngang. Hver leilighet har 4(5) sengeplasser. Den ene sengen er noe bredere. Bygget ble renovert på 90-tallet og har fortsatt sin skjarm fra den tiden. 

Kapstø

Huset ble i sin tid flyttet fra Saltstraumen til Jakobsbakken, og ble oppgradert på 90-tallet med Fellesrom og Hyblel-leiligheter.


Fellesrommene har felles bad/dusj og felles kjøkken/spiserom

Man finner:

1 fløy i sør med 4 rom og 15 sengeplasser, felles bad/dusj.

1 fløy i nord med 4 rom og 13 sengeplasser, felles bad/dusj.

Alle rom har egen vask, og antall senger varierer fra 2-6.


Se lenger ned for info om Hybel-leilighetene.

HYBEL-LEILIGHETER

Hybler med minikjøkken og eget bad m/dusj.  Det er totalt 5 hybler og 12 sengeplasser. Alle hybler har 2 senger foruten en som har 4 sengeplasser.

Samvirkelaget/Peisestua

Bilde mangler, vi jobber med saken!

Matsal/Kjøkken

Bilde mangler, vi jobber med saken!

Festiviteten / Misjonshuset

Huset var stedets forsamlingshus da det var gruvedrift på området. NLM fikk også kjøpe dette huset da gruvedriften ble nedlagt. Det har vært brukt en god del til møter, men har vært noe lagt unna de andre husene, og har også manglet sanitærforhold, noe som har gjort at huset har vært dårlig egnet. Det ble etterisolert og satt istand innvendig i møtesal midt på 2000-tallet. Taket ramlet sammen av snølast våren 2017. Det ble da satt igang en jobb med å rive det som måtte rives. Det arbeides konkret med planer for nytt liv.

Låven / Stallen

Bygget har vært brukt som lager for Fjellsenteret. På grunn av en god del råte i konstruksjon, er det i ferd med å bli ubrukelig. Det jobbes med planer for ny bruk. Følg med!

Badet/Beiarbrakka

Bilde mangler, vi jobber med saken!

Her var fellesdusjene for alle på Jakobsbakken. Dette var et moderne bad med mye varmt og godt vann som sørget for at alle kunne gå rene hjem etter et gruveskift.  Badet ble også brukt av NLM de første årene etter overtakelsen, da det var dårlige sanitærforhold for leirskolen og øvrig i husene da disse bare hadde toaletter i kjelleren. 

Sykestua/ Saltdalsbrakka

Bilde mangler, vi jobber med saken!

Legekontoret var å finne i ene enden av dette huset. Det finnes ennå lukt av nafta i noen skaper der inne. Det var legetid en gang pr uke, da lege kom opp fra Sulitjelma.


Det er 3 leiligheter i huset, men de er pr nå ikke i bruk på grunn av dårlig elektrisk anlegg. Det er planer for fornying og oppgradering av huset!

Dugnad og div. arbeider som er utført

10mai 2020

Måke fram dør til vanninntak for stedet. Filterbytte og sjokkspyling av tilførsel på grunn av dårlig vanntrykk

10 mai 2020

Måking av tak som har kollapset på grunn av plutselig snøfall og mildvær- mye snø framfor bygg som skal vekk for å beskue skade innvendig. 

Bygget ble totalskadet, og skal bygges opp igjen. Ingenting av inventaret ble ødelagt.

August 2020

Gamle lyspunkt byttes ut med LEDLYS

Brøyting vinteren 2020